Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Djupmyra FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Djupmyra  FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Vennesla kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: http://www.vennesla.kommune.no

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Djupmyra  FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.